Tävlingsvillkor

Tävlingsvillkor för Falkenbergs Golfklubb (Gäller tillsvidare)

Tillfälliga tävlingsvillkor för en enskild tävling finns angivna på tävlingsinbjudan, se GIT. Därutöver gäller följande tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

Rätt att delta i tävling
Vilka kategorier spelare som har rätt att deltaga anges i GIT för respektive tävling. Normalt är alla klubbtävlingar öppna för spelare även från andra klubbar.

Om inte annat anges är gränsen för att få delta i tävlingen hcp 36. Spelare med högre hcp kan delta i vissa tävlingar (se tävlingsprogrammet/GIT) men spelar då med hcp 36.

Golfbil
Golfbil på tävling får endast användas av spelare med läkarintyg

Anmälan, avanmälan, återbud
Anmälan görs i Min Golf. Anmälningstidens går ut kl. 12:00 fyra dagar före tävlingen äger rum (tisdagar för lördagstävling etc). För Falkenbergsveckan och vardagstävlingar kan andra tider förekomma.

Vid överanmälan görs uttagning av deltagare i anmälningsordning, om inte annat angivits i inbjudan.

Avanmälan skall göras i Min Golf före anmälningstidens utgång. Efter anmälningstidens utgång kan återbud lämnas om en spelare inte avser att delta, samt får betala anmälningsavgift såvida inte godtagbara skäl föreligger.

Efteranmälningar kan godkännas efter anmälningstidens utgång. En administrativ avgift (50kr per person) tas då ut. Tävlingsledningen avgör från fall till fall, om efteranmälningen kan godkännas.

I lag och partävlingar får reserv sättas in för en spelare, som fått förhinder. Det bör ske senast dagen innan tävling.

 • Minst 30 st (matchcupen 32st) anmälda spelare/lag krävs för att en tävling skall genomföras.
 • Minst tre anmälda per åldersklass i KM för att klassen skall genomföras, eller enligt inbjudan.
 • För att få pris i klubbens tävlingar måste spelaren ha EGA Tävlingshandicap.
 • Startavgift och eventuell greenfee framgår i respektive tävlingsvillkor/inbjudan.

Tävlingsformat, handicap
Klubbtävlingar: A-klass +8,0–12,0           B-klass 12,1–21,0           C-klass 21,1–36,0
Damtävlingar:   A-klass +8,0–18,0           B-klass 18,1–26,0           C-klass 26,1–36,0

Vid färre än 5 startande eller 5 lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.

Tee
Generellt vid tävling arrangerad av Falkenberg GK spelar herrar från gul tee och damer från röd tee. Herrar fyllda 75 år kan välja att spela från röd tee. Undantag kan förekomma.

Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)
Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i tävlingsexpeditionen. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat lokalen med båda fötterna.

Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)
I slagspel med handicap görs särskiljning i första hand efter lägst spelhandicap, i andra hand bäst av i tur och ordning sista 9 - 6 - 3 - 1 hålen och i tredje hand lottdragning. I slagtävling utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål. Övriga placeringar sker enligt ”andra hand” ovan.

Resultat – tävlingen officiellt avslutad
Tävlingen är avslutad när resultatlistan anslagits i tävlingsexpeditionens foajé.

Prisutdelning
Prisutdelning sker normalt för alla klasser direkt efter avslutad tävling. Undantag kan förekomma. Pristagare förväntas närvara vid prisutdelningen. Vid lagtävling räcker det dock att en i laget är närvarande. Ombud tillåts enligt följande:

 • En person får endast vara ombud för en spelare/lag
 • Ombudet skall anmälas till tävlingsledningen före prisutdelning
 • Tävlingsledningen får ej vara ombud

Är mottagare av pris inte närvarande går priset till nästa person i prislistan. Dock görs max 3 förfrågningar på nästa pristagare. Överblivna priser tillfaller klubben. Undantag från möjlighet till ombud kan förekomma, detta meddelas av tävlingsledningen.

Tävlingsledningen
Vilka som ingår i tävlingsledning anges på anslagstavlan utanför tävlingsexpeditionen. 

Övrigt

- Mobiltelefoner
Ljudsignalen skall vara avstängd under pågående rond under tävlingsspel. Undantag gäller endast under paus vid kiosken.

- Avbrott i spelet efter hål 9
Deltagare kan ta en paus på högst 8 minuter vid kiosken. Spelare skall dock bege sig till hål nr 10 senast, när bakomvarande boll lämnat greenen på hål nr 9.

 

Innan du tävlar!

Tävlingsverksamheten vill påminna om några viktiga saker som är viktiga...!

Scorekorten

 • Det är markören som fyller i spelarens scorekort.
 • När markören signerar kortet intygar hen att varje håls resultat är korrekt. Hen bör därför följa spelarens alla slag och stämma av scoren efter varje hål.

Spelarens ansvar

 • Det är spelarens ansvar att kunna reglerna. Det gäller även de lokala reglerna.
  Från och med 2019 gäller både nya ”Regler” och nya ”Lokala regler”. Det är alla envars ansvar att läsa på dem. Det finns många kanaler för att hitta de nya golfreglerna – bland annat på https://golf.se/regler. Vad gäller Lokala regler finns de alltid att tillgå på klubbens hemsida och vid tävlingsexpeditionen.
 • Markören är inte domare. Hen för din score!
 • Det är spelarens ansvar att hålla koll på tiden:
  - Du skall veta hur länge du letat. Tänk på att det nu är bara tre minuter. Söktiden börjar när du (eller din partner i parspel) börjar leta.
 • Innan ronden och när du byter boll skall du – för din egen skull – berätta vilken boll du spelar och vilket nummer den har. Helst bör du sätta en unik markering med en tuschpenna på dina bollar. Kan du inte identifiera en boll som din - är den förlorad.

Se till att hålla er plats på banan. Att dom bakom inte trycker på är oväsentligt. Det är hur ni ligger till i förhållande till bollen framför som gäller. "Vi skall vara efter bollen före, och inte före bollen efter".