Tävlingsvillkor

Tävlingsvillkor för Falkenbergs Golfklubb (Gäller tillsvidare) - Senast uppdaterad 2024-04-10

Tillfälliga tävlingsvillkor för en enskild tävling finns angivna på tävlingsinbjudan, se GIT/Min Golf. Därutöver gäller följande generella tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

Rätt att delta i tävling
Vilka kategorier spelare som har rätt att deltaga anges i GIT för respektive tävling. Normalt är alla klubbtävlingar öppna för spelare även från andra klubbar.

Om inte annat anges är gränsen för att få delta i tävlingen Hcp 36. Spelare med högre Hcp kan delta i vissa tävlingar (se tävlingsprogrammet/GIT) men spelar då med Hcp 36.

Golfbil
Golfbil på tävling får endast användas av spelare med läkarintyg.

Anmälan, avanmälan, återbud
Anmälan görs i Min Golf. Anmälningstiden går ut angivet klockslag och dag/dagar före tävlingen äger rum. För Falkenbergsveckan och vardagstävlingar kan andra tider förekomma.

Vid överanmälan görs uttagning av deltagare i anmälningsordning, om inte annat angivits i inbjudan.

Avanmälan skall göras i Min Golf före anmälningstidens utgång. Efter anmälningstidens utgång kan återbud lämnas om en spelare inte avser att delta med att "godtagbara skäl föreligger".

Efteranmälningar kan godkännas efter anmälningstidens utgång.

I lag och partävlingar får reserv sättas in för en spelare, som fått förhinder. Det bör ske senast dagen innan tävling.

Minsta och maxantal anmälda anges alltid i tävlingsinformation som krävs för att en tävling skall genomföras. I övrigt, se nedan:

·         Minst 30 st (matchcupen 32st) anmälda spelare/lag krävs för att en tävling skall genomföras.

·         Minst tre anmälda per åldersklass i KM för att klassen skall genomföras, eller enligt inbjudan.

·         Startavgift och eventuell greenfee framgår i respektive tävlingsvillkor/inbjudan.

 

Tävlingsformat, generellt handicap

Klubbtävlingar: A-klass +8,0–12,0          B-klass 12,1–21,0          C-klass 21,1–36,0

Damtävlingar:   A-klass +8,0–18,0          B-klass 18,1–26,0          C-klass 26,1–36,0

Vid färre än 5 startande eller 5 lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.

Tee
Generellt vid tävling arrangerad av Falkenberg GK spelar herrar från gul tee och damer från röd tee. Herrar fyllda 75 år kan välja att spela från röd tee. Undantag kan förekomma.

Speltempo (Regel 5.6a och 5.6b)
På Falkenbergs Golfklubb värnar vi om ett bra speltempo. Vi uppmuntrar ”Ready Golf” även på tävling (Matchspel undantaget).

Se till att hålla er plats på banan. Att dom bakom inte trycker på är oväsentligt. Det är hur ni ligger till i förhållande till bollen framför som gäller. "Vi skall vara efter bollen före, och inte före bollen efter".

På Falkenbergs GK tillämpas regel 5.6a Orimlig fördröjning av spel och 5.6b Raskt speltempo med följande tillägg enligt MLR 8K-1:

Om en grupp avslutar ronden på mer än dubbla startintervallet bakom gruppen framför och har en rondtid som överstiger det på scorekortet angivna tidsschemat kan alla spelarna i gruppen få ett slags plikt (Om inte godtagbara skäl kan anges).

Hamnar ni i ”situationen  långsamt spel” – använd gärna ”genomsläpp” av bollen bakom.

Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)
Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i tävlingsexpeditionen. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat Tävlingskansliet.

Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)
I slagspel med handicap görs särskiljning i första hand efter lägst spelhandicap, i andra hand bäst av i tur och ordning sista 9 - 6 - 3 - 1 hålen och i tredje hand lottdragning. I slagtävling utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål. Övriga placeringar sker enligt ”andra hand” ovan.

Resultat – tävlingen officiellt avslutad
Tävlingen är avslutad när prisutdelning skett - alternativt att det gått minst 20 minuter efter att sista spelare/par/lag lämnat in scorekort.

Prisutdelning
Prisutdelning sker normalt för alla klasser direkt efter avslutad tävling. Undantag kan förekomma. Pristagare förväntas närvara vid prisutdelningen. Vid lagtävling räcker det dock att en i laget är närvarande. Ombud tillåts enligt följande:

·         En person får endast vara ombud för en spelare/lag

·         Ombudet skall anmälas till tävlingsledningen före prisutdelning

·         Tävlingsledningen får ej vara ombud

Är mottagare av pris inte närvarande går priset till nästa person i prislistan. Dock görs max 3 förfrågningar på nästa pristagare. Överblivna priser tillfaller klubben. Undantag från möjlighet till ombud kan förekomma, detta meddelas av tävlingsledningen.

Tävlingsledningen
Vilka som ingår i tävlingsledning anges i information om tävlingen i tävlingsprogrammet, på Min Golf/Tävling, och/eller i/utanför tävlingsexpeditionen på utskrift.

Övrigt

- Mobiltelefoner
Etiketten säger att du inte bör störa dina medtävlare, men det finns ingen regel mot att använda mobiltelefonen i sin helhet.

- Avbrott i spelet efter hål 9
Deltagare kan ta en paus vid kiosken – tiden på pausen avgörs om speltempot hålls. Rekommenderad tid är 8 minuter. Spelare skall dock bege sig till hål nr 10 senast, när bakomvarande boll lämnat greenen på hål nr 9.

Startavgift och eventuell greenfee framgår i respektive tävlingsinformation vid anmälan via Min Golf/Tävling.

Kort- och swishbetalning kommer att vara möjligt på tävlingsdagen.

Tävlingskommittén/Kansli telefonnummer 0346-502 87.


Innan du tävlar!

Tävlingsverksamheten vill påminna om några viktiga saker...!

Scorekorten

  • Det är markören som fyller i spelarens scorekort.
  • När markören signerar kortet intygas att varje håls resultat är korrekt. Markören bör därför följa spelarens alla slag och stämma av scoren efter varje hål.

Spelarens ansvar

  • Det är spelarens ansvar att kunna reglerna. Det gäller även de lokala reglerna.

Från och med 2019 gäller både nya ”Regler” och nya ”Lokala regler”. Det är alla envars ansvar att läsa på dem. Det finns många kanaler för att hitta de nya golfreglerna – bland annat på https://golf.se/regler. Vad gäller Lokala regler finns de alltid att tillgå på klubbens hemsida och vid tävlingsexpeditionen.

  • Markören är inte domare. Markören för din score!
  • Det är spelarens ansvar att hålla koll på tiden:
    - Du skall veta hur länge du letat. Tänk på att det bara är tre minuter. Söktiden börjar när du (eller din partner i parspel) börjar leta.
  • Innan ronden och när du byter boll skall du – för din egen skull – berätta vilken boll du spelar och vilket nummer den har. Helst bör du sätta en unik markering med en tuschpenna på dina bollar. Kan du inte identifiera en boll som din - är den förlorad.

Se till att hålla er plats på banan. Att dom bakom inte trycker på är oväsentligt. Det är hur ni ligger till i förhållande till bollen framför som gäller. "Vi skall vara efter bollen före, och inte före bollen efter".

 

Lycka till med golfen

Falkenbergs Golfklubb