Seniorkommitté 60+

 

Verksamheten är öppen för alla aktiva medlemmar Falkenbergs Golfklubb från och med det kalenderår man fyller 60 år och som betalat in årstävlingsavgiften för *Seniorgolf 60+. För att bli med i Senior 60+ tävlingsverksamhet, så betalar du in 200:- (en engångsavgift för ett år) på i första hand Swish - 123 515 75 32, i andra hand bankgiro: 222-2008 Märk betalning med Senior 60, samt ditt Golf-ID. 

Genom att spela golf tillsammans vill vi uppnå olika syften som att må bra, ha kul, verka för gott kamratskap och god trivsel. Varje medlem skall känna sig delaktig och vara aktiv i verksamheten efter förmåga, men även följa idrottsrörelsens och golfens idé.

Vi organiserar tävlingar; singel, par och lag, från april – november men också utflykter till andra banor och gemensamma träffar. Vi spelar i regel på måndagsförmiddagar. Vi bokar via min golf med anmälningstid måndag till torsdag och med startlista fredag eftermiddag.

Vid höstmötet inbjuds medlemmar enligt ovan. Då utses de funktionärer som krävs för verksamheten (ordförande, sekreterare, ekonomiansvarig, tävlingsledare etc). Då fastställs också kommande säsongs spelprogram och avgifter.

Förslag till verksamhetsplan och ekonomisk plan lämnas till klubbstyrelsen för godkännande och fastställs vid Falkenbergs Golfklubbs årsmöte.

All ekonomi regleras inom klubben som upprättar resultatenheter för verksamheten.

Kommittén består av:

Ordförande Lolle Gustavsson 0703-13 09 72
Vice ordförande Elisabeth Ruhdensjö          0709-14 64 85
Sekreterare Pia von Schedvin            0702-81 68 07
Ekonomi Jan Andersson                     0733-31 00 02
Tävlingsledare Nils Billing                  0733-83 70 10
Tävlingsledare Ann Åhsberg  0703-44 99 90

 

*Seniorgolf 60+ avser tävlingsprogrammet för året. I det ingår måndagstävlingar och utflykter, kvällsträffar m.m. Se separat dokument.