Seniorkommitté 60+

Om du vill läsa de senaste Nyhetsbreven eller mailutskick vi gör - se nedan rubrik Nyhetsbrev/Mailutskick

____________________________________________________________________________________

Verksamheten är öppen för alla aktiva* medlemmar Falkenbergs Golfklubb från och med det kalenderår man fyller 60 år och som betalat in årstävlingsavgiften för Seniorgolf 60+**.
För att bli aktiv i Senior 60+ tävlingsverksamhet betalar du in 250:- (en engångsavgift för ett år) på Min Golf i samband med att du anmäler dig - Sök i tävlingar efter "Deltagaranmälan Seniorgolf 60+ FbGK 2024" - OBS att datumet är 2024-01-01. Har du inte tillgång till Min Golf - kontakta någon av nedanstående personer i kommittén

Genom att spela golf tillsammans vill vi uppnå olika syften som att må bra, ha kul, verka för gott kamratskap och god trivsel. Varje medlem skall känna sig delaktig och vara aktiv i verksamheten efter förmåga, men även följa idrottsrörelsens och golfens idé.

Vi organiserar tävlingar; singel, par och lag, från april – november men också utflykter till andra banor och gemensamma träffar. Vi spelar i regel på måndagsförmiddagar. Vi bokar via min golf med anmälningstid måndag till torsdag och med startlista fredag eftermiddag.

Vid höstmötet inbjuds medlemmar enligt ovan. Då utses de funktionärer som krävs för verksamheten (ordförande, sekreterare, ekonomiansvarig, tävlingsledare etc). Då fastställs också kommande säsongs spelprogram och avgifter.

Förslag till verksamhetsplan och ekonomisk plan lämnas till klubbstyrelsen för godkännande och fastställs vid Falkenbergs Golfklubbs årsmöte.

All ekonomi regleras inom klubben som upprättar resultatenheter för verksamheten.

Kommittén består av:

Ordförande Lolle Gustavsson 0703-13 09 72
Vice ordförande Elisabeth Ruhdensjö 0709-14 64 85
Sekreterare Pia von Schedvin 0702-81 68 07
Ekonomi Jan Andersson 0733-31 00 02
Tävlingsledare Lars E Eliasson      0705–24 96 07
Tävlingsledare Ann Åhsberg  0703-44 99 90

 

* Med "Aktiva" medlemmar i Falkenbergs Golfklubb menas att du har en medlemskategori som medgör spel på anläggningen. Vilket medlemskap du har avgör om du kan spela på 18-hålsbanan med eller utan Greenfee.

** Seniorgolf 60+ avser tävlingsprogrammet för året. I det ingår måndags (vardags) tävlingar - Se PDF-dokument nedan. Utflykter, resor, kvällsträffar etc. anmäls och betalas separat.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Morgondagens Seniorer?

Morgondagens Seniorer?