Vi har ett antal olika kommittéer/verksamheter i Falkenbergs GK. Vi presenterar dessa lite kort nedan, men klicka er gärna in på respektive sida för att läsa ännu mer.

 

Styrelsen delegerar uppgifter till kommittéer/verksamhetsområden inom klubben.

Verksamhetsplaner, sammansättning och andra dokument visas under respektive kommitté på hemsidan och i olika sammanhang såsom årsmöten etc.

 

Gemensamma åliggande för kommittéer i Falkenbergs GK:

  • Utarbeta mål och verksamhetsplan
  • Budgetförslag till styrelsen
  • Följa upp ekonomin
  • Namnförslag på kommittémedlemmar till styrelsen
  • Dokumentera sammanträden

Junior / Elit

Juniorakademins vision är att erbjuda en professionell året-runt juniorverksamhet för alla, där framtid, balans, gemenskap och glädje står i centrum tillsammans med golfen.

Elitspelarna på Falkenbergs golfklubb är både många, duktiga och engagerade! Vi har i dagsläget elitspelare på olika internationella tourer. Utöver det har vi ett 20-tal juniorer som spelar olika nationella tourer och turneringar.

Läs mer

Damverksamhet

Läs mer

Seniorkommitté 60+

Är öppen för alla medlemmar i Falkenbergs golfklubb från och med det kalenderår man fyller 60 år.

Vi organiserar golfspel under ca 25 veckor varje år.

Vi spelar som regel på måndagar och startar klockan 07.30.

Läs mer

Hickory-sällskapet

Vår "Hickoryavdelning" ingår i Svenska Golfhistoriska Sällskapet.

Vi på Falkenbergsgolfklubb fick 2019 uppdraget att anordna Svenska Hickorymästerskapet. Det blev en hellyckad tävling med många startande och många greenfeepengar in till klubben.

Läs mer

Paragolfen

Golfen är en idrott där alla kan umgås på samma villkor och är en fantastisk källa till kraft, inspiration och glädje

Falkenbergs golfklubb har sedan 2016 en aktiv Paragolfverksamhet.

Paragolfverksamheten har som uppgift att, tillsammans med styrelsen, formulera mål och visioner för Paragolfverksamheten på Falkenbergs GK, samt att aktivt delta i arbetet med anpassning av anläggningen tillsammans med styrelse, banchef och banutveckling.

Läs mer

Regel & Hcp

Regel och handicap arbetar bland annat med våra årsrevisioner av handicap. De arbetar också med våra Lokala regler, agerar domare, utbildar oss i golfregler och allmän håller koll på oss, banan och banpersonalen (så de sätter rätt "pinnar och markeringar" på rätt plats).

Läs mer

Tävlingsverksamhet

Tävlingsverksamhetens huvuduppdrag är att arrangera tävlingar för klubben. Vi är också ansvariga tävlingsledare samt att vi jobbar som funktionärer. Vi söker (alltid) intresserade att vara med i tävlingskommitén.

Läs mer

Banutveckling

Det finns en grupp medlemmar som klurar på en långsiktig utveckling av våra banor