Banutveckling

Banutveckling

Banutveckling jobbar främst med att utveckla/förändra/förbättra våra banor, både vad gäller Layout, Kvalitet och Tillgänglighet. Banchefen är sammankallande och han använder sig olika kompetenser vid olika tillfällen. Allt för att det ska bli så bra som möjligt. De jobbar också i nära samarbete med alla våra markägare vad gäller skötsel och underhåll. 

Sammankallande
Banchef Patrik Togelid
banchef@falkenbergsgk.se

Kolla in bildspelet nedan - några fina bilder från våra banor!