Regel och handicapverksamheten

Regel och handicap arbetar bland annat med våra årsrevisioner av handicap. De arbetar också med våra Lokala regler, agerar domare, utbildar oss i golfregler och allmän håller koll på oss, banan och banpersonalen (så de sätter rätt "pinnar och markeringar" på rätt plats).  Har du frågor kring detta - hör av dig till någon av nedanstående personer.

Magnus Hultén

Kjell Kristiansson

 

Stellan Sveman

 

Lars Nilsson