Hickory sällskapet

Vår "Hickoryavdelning" ingår i Svenska Golfhistoriska Sällskapet.

Vi på Falkenbergsgolfklubb fick 2019 uppdraget att anordna Svenska Hickorymästerskapet. Det blev en hellyckad tävling med många startande och många greenfeepengar in till klubben.

I år tänker vi satsa på lite olika saker, både tävlingar och träffar. Klicka dig in på länken längre ner - Nyhetsblad 2020 - Hickory Sällskapet. Där finner du mer information.

________________________________________________________________

Svenska Golfhistoriska Sällskapet, bildat 1996, är en oberoende ideell förening öppen för alla golfare och övriga med ett golfhistoriskt intresse.

Syfte

Sällskapets främsta syften är att

  • stimulera till ett ökat intresse för och fördjupad kunskap om golfens historia bland Sveriges golfare och övriga golfintresserade

  • uppmuntra landets golfklubbar och golfanläggningar att dokumentera och presentera sin egen unika historia som var och en utgör en pusselbit av den svenska golfhistorien

  • värna om golfens grundläggande värderingar och traditioner så att dessa kan föras vidare till kommande generationer golfare

Verksamhet

Svenska Golfhistoriska Sällskapets verksamhet är framförallt inriktad på information och aktiviteter med golfhistorisk prägel samt erfarenhetsutbyte med andra golfhistoriska sammanslutningar i Sverige och utomlands.

Centralt i vår verksamhet är att

  • upprätthålla en webbsida med aktuell information
  • ge ut en årsskrift med golfhistoriskt innehåll
  • vara en aktiv part i Stiftelsen Svenska Golfmuseet
  • vara huvudman för Svenska Hickorymästerskapen
  • anordna minst en sammankomst per år på svensk golfklubb/golfanläggning