Årsmöte

Publicerat: 2023-09-14 11:16 - Skrivet av Mikael Norman

Årsmöte för Falkenbergs Golfklubb genomförs måndagen den 27 november 2023 klockan 18.30 på Falkenbergs Sparbank.

Kungörelse

Årsmöte för Falkenbergs Golfklubb genomförs måndagen den 27 november 2023 klockan 18.30 på Falkenbergs Sparbank.

Förslag till ärenden (motioner) att behandlas vid årsmötet ska enligt stadgarna skriftligen vara styrelsen tillhanda senast den 29 september 2023. Rätt att inge förslag tillkommer medlem i Falkenbergs Golfklubb. Förslag föreläggs årsmötet med styrelsens utlåtande.

Motioner skickas per e-post till klubbchef@falkenbergsgk.se

Nominering av kandidater att väljas till styrelse får av medlem lämnas se­nast 29 oktober 2023 skriftligt till valberedningens ordförande Fredrik Swenson, fredrik@edvin-svenson.se

Kallelse med handlingar kommer att finnas tillgängliga på Falkenbergs Golfklubb hemsida 7 dagar innan årsmöte. Anmälan öppnas (i GIT-systemet) två veckor innan mötet.

 

Styrelsen

Falkenbergs Golfklubb

Frågor? Kontakta ordförande Anders Bengtsson (072-211 61 10)