Vision 50/50

Vision 50/50 har påbörjats på klubben under 2020. Arbetet är ett så kallat pågående arbete. Troligen blir det "aldrig" klart, men näst intill. Gruppen som jobbat med detta hittils är medlemmar i klubben - tyvärr består den i dagsläget "bara" av kvinnor!

Vi söker män (unga, lite äldre, pojkar, olika härkomst, långa, korta... m.a.o ALLA inom kategorin män) som vill deltaga!

Skulle du vilja vara med i arbetet med att både vara delaktig i dialog kring detta som att vara med och utforma en handlingsplan - hör av dig via telefon: 0346-502 87 eller via mail:  info@falkenbergsgolfklubb.com

Utdrag från golf.se

"Golf är en idrott för som passar unga som gamla, män som kvinnor, motionärer som proffs. Alla kan spela tillsammans, oavsett förutsättningar. Ändå lyckas inte golfen attrahera kvinnor i samma utsträckning som män.

Precis som många andra idrotter är golf utvecklad av män och för män. Det har satt normer för spelet och vem som känner sig självklar som golfare. För att behålla både medlemmar och attrahera nya målgrupper måste vi utmana oss själva och utvecklas i takt med samtiden. Det är en av Golfsveriges viktigaste framtidsfrågor."